Σχετικά με εμάς

Η TechApps Healthier είναι μια δυναμική ελληνική start-up που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ηλεκτρονικής υγείας. Οι εφαρμογές μας εστιάζουν στον τελικό χρήστη/ ασθενή και στην ενδυνάμωσή του μέσω της χρήσης έξυπνων και λειτουργικών εφαρμογών προσαρμοσμένων στις προσωπικές του ανάγκες. Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργήσαμε την εφαρμογή Healthier: έναν έξυπνο, φορητό, προσωπικό βοηθό διαχείρισης υγείας.

Άλλα έργα μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • την πλατφόρμα Pancare με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη ατόμων με καρκίνο του παγκρέατος,
  • την πλατφόρμα Healthier-Home για την υποστήριξη της αυτονομίας ατόμων τρίτης ηλικίας στο σπίτι τους
  • ερευνητικά έργα όπως το Empowered και το Healthier-Doc
  • έργα για την αξιοποίηση health analytics με σκοπό την ανάπτυξη νέων εργαλείων διαχείρισης, πρόληψης και διάγνωσης