Healthier Doc

Healthier Doc

Το Healthier Doc αποτελεί μια state of the art εφαρμογή διαχείρισης ιατρείου και πελατολογίου με έξυπνα χαρακτηριστικά για την υποστήριξη της καθημερινής παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Κύρια στοιχεία πλατφόρμας

Διαχείριση ιατρείου

Διαχείριση πελατολογίου, ραντεβού και λήψη καθημερινών reports σύμφωνα με τις ανάγκες σας για την καλύτερη οργάνωση της εργασίας σας

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Εύχρηστη λειτουργία συνταγογράφησης και έκδοσης παραπεμπτικών με πλήρη σύνδεση με την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ

Φάκελος υγείας ασθενή

Ιατρικό φάκελο ασθενή με πλήρες ιστορικό και αυτόματη λήψη στοιχείων από τον ασθενή. Διαμόρφωση και παρακολούθηση πλάνου θεραπείας

Πολλαπλοί χρήστες

Δυνατότητα πολλαπλών χρηστών με διαφορετικούς ρόλους και δικαιώματα χρήσης για καλύτερο έλεγχο των ευαίσθητων στοιχείων του λογαριασμού σας

Διασύνδεση με εφαρμογή ασθενή

Σύνδεση με εφαρμογή ασθενή για λήψη μετρήσεων και λοιπών στοιχείων σχετικών με την εξέλιξη της υγείας του

Διαχείριση οικονομικών στοιχείων

Διαχείριση οικονομικών ιατρείου και έκδοση παραστατικών με άμεση διαβίβαση στην πλατφόρμα myData σύμφωνα με τη νομοθεσία

Your Identity

Πλεονεκτήματα εφαρμογής

Υποστήριξη ιατρού

Η εφαρμογή επιτρέπει στον ιατρό να οργανώνει και να διαχειρίζεται καλύτερα την εξέλιξη της εργασίας του και να παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας των ασθενών του. Τα αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και οι προσωποποιημένες ειδοποιήσεις με βάση τις ανάγκες κάθε ιατρού τον υποστηρίζουν στη λήψη αποφάσεων και στην επιτέλεση του έργου του.

Διαισθητικό design

Η εφαρμογή διαθέτει απλό και διαισθητικό interface που αποσκοπεί στην παροχή συμπυκνωμένης και ουσιαστικής πληροφορίας με εύληπτο τρόπο, καθώς και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης.

Διασύνδεση με ασθενη

Ο ιατρός παραμένει συνδεδεμένος με τον ασθενή του και μπορεί να λάβει σε πραγματικό χρόνο updates σχετικά με την εξέλιξη της υγείας του. Η λήψη στοιχείων ιστορικού και αρχείων εξετάσεων αυτοματοποιείται επιτυγχάνοντας την σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και την ελαχιστοποίηση της απώλειας πολύτιμων πληροφοριών.

Πακέτα συνδρομής

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από 10/6/2024. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί που θα συμμετέχουν στην πιλοτική χρήση της εφαρμογής πριν την ημερομηνία αυτή, θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν δωρεάν για 6 μήνες. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή Healthier Doc και πώς μπορεί να σας υποστηρίξει στην εργασία σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα που ακολουθεί ώστε να προγραμματίσουμε την παρουσίαση demo της εφαρμογής και να απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτημα.