Ερευνητικά έργα

H TechApps Healthier είναι δραστήρια σε μια σειρά από ερευνητικά και εμπορικά έργα, έχοντας πάντα στόχο την υποστήριξη του χρήστη/ ασθενή.

Empowered

Το έργο Empowered φιλοδοξεί να συμβάλει στην ασφαλή και ποιοτική αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων συνδυάζοντας έναν έξυπνο, φορητό, ψηφιακό βοηθό διαχείρισης υγείας (εφαρμογή Healthier) με ένα σύστημα παρακολούθησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας και μεταφοράς απαραίτητων δεδομένων στους φροντιστές και νοσηλευτές, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες που δίνονται από τεχνολογίες IoT για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Ο ηλικιωμένος ενδυναμώνεται ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την υγεία του, ενώ παράλληλα οι φροντιστές και νοσηλευτές μπορούν να τον παρακολουθούν αποδοτικότερα και με ασφάλεια, μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο με αυτόν. Υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την INNOSENSE Πληροφορική ΙΚΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.empowered.healthier-app.com

Healthier Doc

Στόχο του έργου αποτελεί η πειραματική ανάπτυξη και πιλοτική χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, υποστήριξης και διαχείρισης ασθενών από τους γιατρούς τους, με χρήση ενός ολοκληρωμένου, ευφυή προσωπικού βοηθού αυτοδιαχείρισης υγείας. Η εφαρμογή θα ενδυναμώνει το χρήστη να διαχειριστεί την πάθησή του, αποθηκεύοντας τα απαραίτητα στοιχεία και ενημερώνοντάς τον για
σχετικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει, προσαρμοζόμενη κάθε φορά στην πάθησή του και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Παράλληλα, θα προσφέρει πρόσβαση στο γιατρό του σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και από απόσταση, με σκοπό τη χορήγηση άμεσης και στοχευμένης καθοδήγησης. Το σύστημα θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την αλλαγή του υπάρχοντος μοντέλου παροχής υπηρεσιών υγείας, το οποίο είναι επικεντρωμένο στη διαχείριση ασθένειας, σε ένα μοντέλο διαχείρισης υγείας με σημαντικό όφελος τόσο για τη μακροχρόνια υγεία του ασθενή όσο και για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την πλευρά του γιατρού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.doctor.healthier-app.com

Healthier Home

Η νέα μας πλατφόρμα Healthier Home αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του έργου  Cross4Health και σε συνεργασία με την Quantimetrica και την Siba. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την ενίσχυση της αυτονομίας χρηστών 3ης ηλικίας στο χώρο που διαμένουν. Η πλατφόρμα δοκιμάστηκε πιλοτικά στα πλαίσια του έργου και αποτέλεσε τη βάση για εμπορικές εφαρμογές της εταιρείας μας.

Pancare

To Pancare, είναι 1η εφαρμογή για τον καρκίνο του παγκρέατος!

Αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη των ασθενών ή/ και των φροντιστών τους για τη νόσο και τη διαχείρισή της.
Η πλατφόρμα Pancare αναπτύχθηκε από την TechApps Healthier, για λογαριασμό του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων και Ιατρών Αθηνών – ΚΕΦΙ. Η ιδέα της ανάπτυξης της εφαρμογής βραβεύτηκε στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό “ImpactPANC 2017” της Celgene, με θέμα «Ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του παγκρέατος».
Μπορείτε να δείτε περισσότερα και να τη χρησιμοποιήσετε στη σελίδα της εφαρμογής στο Google Play για κινητά Android και στην ιστοσελίδα www.pancare.gr

IncluSilver

Οι διατροφικές συνήθειες των χρηστών 3ης ηλικίας, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τυχόν υπάρχοντα χρόνια νοσήματα, αποτελούν βασικό παράγοντα που καθορίζει την εξέλιξη της υγείας τους. Στο έργο μελετούμε τις δυνατότητες ενδυνάμωσης των χρηστών αυτών μέσω φορητών εφαρμογών που προσφέρουν έγκυρη προσωποποιημένη πληροφόρηση και εργαλεία για την αποτελεσματικότερη πρόληψη.