Νέες συνεργασίες

Η TechApps Healthier εξασφάλισε δύο νέα έργα στα πλαίσια του προγράμματος “ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ”. Το έργο Healthier-Doc έρχεται να ολοκληρώσει την συνεργασία και αποτελεσματική επικοινωνία του ασθενή με τον ιατρό του, ενώ το Empowered σε συνεργασία με το Ελληνικό μεσογειακό πανεπιστήμιο και τη Siba, θα προσφέρει λύσεις στους φροντιστές και νοσηλευτές για την από απόσταση υποστήριξη ασθενών.